Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
Priser
Voksen
KR 50.00
€uro 6.00
Barn/ Student/ Honnør/ Senior
KR 30.00
€uro 4.00
Lokalbefolkning bosatt i Tana
KR 30.00