Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
 

«Polmak i vinter» prakt ved Tana museum
8.mars 2014 Kl. 11.00
Flott møteplass på lørdagsformiddag!

Kom og lytt til museumsleder Elisabeth Erke fortelle om arbeidet ved Tana museum gjennom året mens du tar en kopp kaffe. Vi har laget et vintertun med lavvoer hvor publikum kan sitte ved bålet i lavvoen eller ute om det blir fint vær. Opplev fortida og ta en prat med gamle kjente.

For de yngste blir det skirenn som Polmak bygdelag arrangerer.
Alle som deltar får premie.Publisert: 19.05.2015 av Mihkku Solbakk