Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
 

Tana Museum med ny nettside
Velkommen til Tana museum sine nettsider. Vi har startet arbeidet med nye nettsider. Nettsidene er laget av Noras AS.


Publisert: 27.05.2015 av Claus A. Pettersen