Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
 

Tana samlingen på digitalt museum
Store deler av Tana samlingen er allerede kommet på digitalt museum.
Tana museum har de siste årene hatt stor fokus på å digitalt  registrere gjenstandene i museet sin samling og i år har store deler av samlingen blitt publisert på digitaltmuseum.no.
 Publisert: 28.10.2019 av Claus A. Pettersen