Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
 

Tana samiske språksenter lanserer APP med lakseord
17.juni kl. 17.00 på Tana Museum i Polmak
Arrangementet er i samarbeid med SEG og Tana Samiske Språksenter. Stakekonkurranse med stakebåter på Tanaelva og rebusløp for barn er blant aktivitetene. Salg av grill-laks, kaffe og kaker ved Polmak Bygdelag.


Publisert: 30.05.2015 av Claus A. Pettersen