Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
 

Nye åpningstider i august 2016
Mandag - fredag kl. 11-15
Lørdag                kl. 11-15
 
Velkommen :-)


Publisert: 12.08.2016 av Elisabeth Erke