Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
Om Museet
Deanu Musea/Tana Museum ligger i Polmak i Tana kommune i Finnmark. Tana kommune kjøpte Polmak gjestgiveri i 1985, og Deanu Musea/ Tana Museum fikk lokaler i bygningen som før også var Polmak fjellstue. 

Utstillinga på Deanu Musea/Tana Museum formidler den elvesamiske kulturen i Tanadalen. Gjenstander av samisk, finsk, russisk og norsk opprinnelse i museets samling vitner om at Tanadalen har vært og stadig er en møteplass for ulike etniske grupper. 

I utemuseet ligger fem tradisjonelle bygninger. Et stabbur og utedo samt stall kombinert med vaskerom hørte med til Polmak fjellstue. Masjokhuset, Hormastabburet og Laksefiskehytta er alle flyttet hit. Laksefiskehytta ble bygd rundt 1870 for de engelske lakselordene som kom til Tana for utøve sin sport. Masjokhuset vitner om den finske tilstedeværelsen, og finsk byggeskikk i Tanadalen. Hormastabburet er en skjelterskjå, og et samisk tradisjonelt byggverk.

Vi har også en samling elvebåter; stakebåt og tradisjonell elvebåt og to basker som er utstilt i båthallen. Blant elvebåtene har vi ferga som ble brukt som skoleskyss for elever som skulle til Polmak skole, senere sameskolen på andre sida av Tanaelva helt fram til midten av 1990-tallet. 
 
I kofterommet stiller vi ut flere typer kofter typisk for Tana. 

Kulturen i Tana utspringer av er særpreget næringsgrunnlag knytta tett til fiske, utmarks- og jordbruk. Det er dette vi kaller elvesamisk kultur.
 
Tana Museum har kontorer lokalisert i Tana Næringspark, besøksadresse er ringveien 2b, 9845 Tana.