Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
Polmak i Vinterprakt
Arrangeres hvert år i forbindelse med Tana Vintermarked og Finnmarksløpet i samarbeid med Polmak Bygdelag hvor en de faste programpunktene er Barneskirenn på Museumstunet.