Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
Prosjekter
Pågående prosjekter eksternt finansierte prosjekter:

Restaurering av stabbur 

 

Tana Museum har fått fullfinansiert et restaureringsprosjekt med midler fra Sametinget og Stiftelsen UNI, hvor stabburet ved museet skal restaureres. Stabburet er automatisk fredet etter kulturminneloven fordi det er eldre en 100 år. Restaureringen må derfor skje nøye i henhold til bygningsvernprinsipper. Håndverker må i samarbeid med museet dokumentere og ta vare på stabburets bygningshistorie. Hva slags materiale og hvilke teknikker som ble brukt ved oppføring av stabburet er noe av det som kommer til å bli dokumentert.

I begynnelsen av oktober fikk vi tømmer til restaureringen av stabburet. Nils Rune Moeng fra Karasjok hentet tømmer fra Anárjohka i Karasjok kommune. Tana Museum ville at tømmeret skulle hentes herfra fordi historisk sett ble tømmer som skulle til Tana hugd i Anárjohka og fløtet til der det skulle bygges. Håndverker Jonne Sarre fra Tana var med Nils Rune til Anárjohka for å hente ut tømmerstokker som var godt egnet til arbeidet.

Jonne er bygningsvernsnekker, og skal utføre restaureringen av stabburet. Han har med hjelp barket og stablet tømmeret på museet. Der ligger det til tørking frem til han kan fortsette med det videre arbeidet i 2016.